[ezcol_1fifth] [/ezcol_1fifth] [ezcol_3fifth] [ezcol_1third] Harrison Assessment
[/ezcol_1third] [ezcol_1third]

 

    Rekrutacja

[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end] Rekrutacja
[/ezcol_1third_end]

Dopasowanie kandydata z 95% dokładnością oceny!

Zmniejszenie czasu na zatrudnienie nawet o 80%!

Zminimalizowanie kosztów rekrutacji

Rozpoznanie idealnego kandydata w momencie złożenia przez Niego aplikacji

Skuteczne przeanalizowanie kandydatów z wytypowaniem najlepszego z nich,
dzięki połączeniu oceny osobowości i predyspozycji, systemu selekcji oraz Formuł Sukcesu

Ludzie lubiący przynajmniej 75% swoich codziennych obowiązków,
mają trzykrotnie większą szansę na odniesienie sukcesu w swojej pracy.
Takich właśnie szukamy!

Ocena kompetencji miękkich i twardych w jednym raporcie

Zapewnienie obiektywności procesu rekrutacji

26 lat badań naukowych Harrison Assessments nad psychologią i osobowością człowieka

Wybierz właściwie!

 

Rekrutacja

Wspieram proces rekrutacji na każdym jej etapie!


● Zaplanowanie stanowiska pracy i idealnych cech Kandydata
● Ponad 6 500 przygotowanych Formuł Sukcesu – idealnie sprofilowanych opisów stanowisk i cech oczekiwanych od Kandydata
Poszukiwanie idealnych Kandydatów/Zamieszczanie ofert pracy
● Wytypowanie najlepszych Kandydatów
Porównywanie Kandydatów do behawioralnych wymagań stanowiska
● Sprecyzowanie zachowań Kandydata zarówno w normalnych warunkach pracy, jak i reakcji w stresie
● Sprecyzowanie mocnych stron Kandydata
Ocena kompetencji Kandydata
● Sprecyzowanie wartości, jakimi dana osoba się kieruje
● Gotowy „przepis” dla menedżera, „jak przygotować się do ostatniej rozmowy z Kandydatem i zachęcić Go, by przyjął ofertę pracy”
Przewodnik Wywiadu – arkusz z gotowymi pytaniami do wywiadu (dla menedżera/osoby prowadzącej rekrutację)

 
 


ETAPY REKRUTACJI:


ETAP 0 – Stworzenie Profilu Idealnego Kandydata
                  ● Moje rekomendacje (jeśli są potrzebne)
                  ● Możliwość skorzystania z ponad 6 500 Formuł Sukcesu
                  ● Możliwość stworzenia indywidualnej Formuły Sukcesu
ETAP I – Zamieszczanie ogłoszeń/Wyszukiwanie Kandydatów
ETAP II – Ocena Kwalifikacji
                  ● Odrzucenie Kandydatów niespełniających kryterium kwalifikacji
ETAP III – Ocena Predyspozycji
                  Przygotowuję raporty:
                        ● Analiza Sukcesu Zawodowego
                        ● Przewodnik Wywiadu
                        ● Jak Zachęcić Kandydata
ETAP IV – Wybór/Wsparcie w wyborze najlepszych Kandydatów/najlepszego Kandydata

 
 


Jak wygląda przygotowanie Raportów Rekrutacyjnych oraz konsultacja?


● Spotykamy się (preferuję kontakt bezpośredni, niemniej możliwa jest też rozmowa telefoniczna lub za pośrednictwem Skype) na względnie luźnej rozmowie, aby sprecyzować zakres współpracy
● Realizuję/Wspieram proces rekrutacji w ustalonym zakresie
● Wybrani kandydaci wypełniają Kwestionariusz Kwalifikacji oraz Kwestionariusz Predyspozycji
Rekomenduję Ci idealnych Kandydatów/najlepszego Kandydata

 
 


[ezcol_1half]


Pakiet Główny Raportów Rekrutacyjnych:

(szczególnie dla stanowisk menedżerskich i specjalistycznych)

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]
● Analiza Sukcesu Zawodowego
● Paradox
● Mocne Strony
● Kompetencje i Wartości
● Raport Główny
● Jak Zachęcić Kandydata
● Przewodnik Wywiadu

[/ezcol_1half_end]  
 


Harrison Assessment

Rekrutacja, raporty indywidualne:[ezcol_1third]

Analiza Sukcesu Zawodowego

[/ezcol_1third] [ezcol_1third] Porównuje osobę do behawioralnych wymagań stanowiska.
Pokazuje potencjalny pozytywny lub negatywny wpływ każdej cechy na efektywność pracy.
[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end] Przykładowy raport
Analizy Sukcesu Zawodowego >>

[/ezcol_1third_end][ezcol_1third]

Rozwój na Stanowisku

[/ezcol_1third] [ezcol_1third] Plan rozwojowy dla każdej z dwóch cech, które najbardziej wpływają na efektywność na danym stanowisku
[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end]  
[/ezcol_1third_end][ezcol_1third]

Jak Zarządzać, Rozwijać i Motywować Pracownika

[/ezcol_1third] [ezcol_1third] Najważniejsze punkty efektywnego zarządzania i utrzymywania konkretnego pracownika
[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end] Przykładowy raport
Jak Zarządzać, Rozwijać i Motywować Pracownika >>

[/ezcol_1third_end][ezcol_1third]

Paradox

[/ezcol_1third] [ezcol_1third] Analiza paradoksalnych zachowań oraz zachowań w stresie (opcjonalnie podkreśla cechy związane ze stanowiskiem).
Raport skupia się na 12 parach cech (paradoksach).
Zawiera też graficzne przedstawienie tendencji związanych z 12 paradoksami wraz z ich behawioralnym opisem (także pod wpływem stresu).
[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end] Przykładowy raport
Paradox >>

[/ezcol_1third_end][ezcol_1third]

Mocne Strony

[/ezcol_1third] [ezcol_1third] Podsumowanie i opis atutów/kluczowych cech charakteryzujących daną Osobę
[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end] Przykładowy raport
Mocne Strony >>

[/ezcol_1third_end][ezcol_1third]

Kompetencje i Wartości – Cechy i Definicje

[/ezcol_1third] [ezcol_1third] Zestawienie wszystkich cech osoby uporządkowanych wg. ich ważności (z opcją podkreślenia cech powiązanych ze stanowiskiem)
[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end] Przykładowy raport
Cechy i Definicje >>

[/ezcol_1third_end][ezcol_1third]

Raport Główny

[/ezcol_1third] [ezcol_1third] Przegląd relacji cech (z opcją podkreślenia cech powiązanych ze stanowiskiem).
Raport posiada 9 wymiarów, które pozwalają analizować interakcje pomiędzy cechami.
[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end] Przykładowy
Raport Główny >>

[/ezcol_1third_end][ezcol_1third]

Przewodnik Wywiadu

[/ezcol_1third] [ezcol_1third] Arkusz z pytaniami dla prowadzącego rekrutację/menedżera z gotowymi pytaniami dla danego kandydata
[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end] Przykładowy raport
Przewodnik Wywiadu >>

[/ezcol_1third_end][ezcol_1third]

Jak Zachęcić Kandydata

[/ezcol_1third] [ezcol_1third] Kluczowe punkty, które pomogą przygotować się do ostatniej rozmowy z Kandydatem i przekonać go do przyjęcia oferty pracy
[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end] Przykładowy raport
Jak Zachęcić Kandydata >>

[/ezcol_1third_end][ezcol_1third]

Analiza Zaangażowania i Retencji (Zatrzymania) Pracownika

[/ezcol_1third] [ezcol_1third] Analizuje, jak zwiększyć zaangażowanie pracowników poprzez zrozumienie oczekiwań i związanych z nimi zachowań.
Raport pokazuje jak budować zaangażowanie pracownika, zwiększyć efektywność i poprawić wyniki biznesowe.
[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end] Przykładowy raport
Analiza Zaangażowania i Retencji Pracownika >>

[/ezcol_1third_end][ezcol_1third]

Rozwój według Cechy

[/ezcol_1third] [ezcol_1third] Indywidualny plan rozwoju dla danej cechy
[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end] Przykładowy raport
Rozwój według Cechy (przykład dla cechy: Podejmowanie inicjatywy) >>

[/ezcol_1third_end]


 

kontakt

[/ezcol_3fifth] [ezcol_1fifth_end] [/ezcol_1fifth_end]