Wspieram Ciebie i Twój rozwój

ŻYJ W ZGODZIE ZE SOBĄ ● MIEJ MARZENIA ● BĄDŹ ODWAŻNY ● ZAUFAJ SOBIE ● DZIAŁAJ


    

Krzysztof Polipowski

Krzysztof Polipowski

Psycholog rozwojowy młodzieży, dorosłych i rodzin
  Psycholog rozwojowy organizacji
  Doradca życiowo-zawodowy
  Akredytowany konsultant Harrison Assessments

 

Dla MŁODYCH LUDZI:

 • Budowanie poczucia WŁASNEJ WARTOŚCI i ZAUFANIA do samego siebie
 • RELACJE z samym sobą i z innymi
 • EMOCJE: jak je okiełznać, by zaczęły nas wspierać
 • Radzenie sobie z KONFLIKTEM
 • Rozwój SAMOŚWIADOMOŚCI, SAMOMOTYWACJI i umiejętności ZARZĄDZANIA SOBĄ
 • Rozwój INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ
 • Badania PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH, zachowań i kompetencji behawioralnych
 • DORADZTWO ZAWODOWE i planowanie kariery
 • Rozwój umiejętności społecznych
 • Rozwój umiejętności zawodowych (wg Formuł Sukcesu Zawodowego)

Pracuję z młodymi ludźmi od 13 roku życia.
Młodzież poniżej 18-tego roku życia - musi mieć zgodę rodziców, abyśmy mogli przeprowadzić badania, konsultacje lub prowadzić sesje psychologiczne czy rozwojowe (nie dotyczy interwencji kryzysowych i sytuacji wyjątkowych).

Dla DOROSŁYCH:

 • Budowanie poczucia WŁASNEJ WARTOŚCI i ZAUFANIA do samego siebie
 • RELACJE z samym sobą i z innymi
 • EMOCJE: jak je okiełznać, by zaczęły nas wspierać
 • Radzenie sobie z KONFLIKTEM
 • Rozwój SAMOŚWIADOMOŚCI, SAMOMOTYWACJI i umiejętności ZARZĄDZANIA SOBĄ
 • Rozwój INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ
 • Badania PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH, zachowań i kompetencji behawioralnych
 • DORADZTWO ZAWODOWE i planowanie kariery
 • Droga EKSPERTA
 • Droga MENEDŻERA
 • Droga PRZEDSIĘBIORCY
 • Rozwój umiejętności społecznych
 • Rozwój umiejętności zawodowych (wg Formuł Sukcesu Zawodowego)
 • Rozwój kompetencji PRACY ZDALNEJ
 • Rozwój Współpracy i kompetencji zespołowych
 • Rozwój kompetencjiPRZYWÓDCZYCH

Dla RODZIN, RODZICÓW:

 • Kreowanie przestrzeni WZROSTU, ROZWOJU i WSPÓŁPRACY
 • RELACJE z samym sobą i z innymi
 • EMOCJE: jak je okiełznać, by zaczęły nas wspierać
 • Radzenie sobie z KONFLIKTEM i sytuacjami trudnymi
 • SAMOŚWIADOMOŚĆ i ŚWIADOMOŚĆ innych
 • Od agresji, poczucia winy, poczucia krzywdy, frustracji do przestrzeni pełnej akceptacji, miłości i wsparcia

Dla EKSPERTÓW i MENEDŻERÓW:

Pracujemy na podstawie Formuł Sukcesu Zawodowym na stanowisku pracy, na jakim pracujesz, lub na którym chcesz pracować, a także na bazie badań Twoich motywów życiowych, zachowań, mocnych stron i atutów oraz kompetencji behawioralnych.

 • Twoje Obszary MOCY, czyli obszary równowagi, mocnych stron i kompetencji
 • ZAUFANIE do samego siebie oraz UCZCIWOŚĆ z samym sobą
 • Twoje EMOCJE, PRZEKONANIA
 • POTRZEBY i LĘKI, czyli czego tak naprawdę chcesz i czego się boisz?
 • Twoja WIZJA siebie i świata oraz system WARTOŚCI, czyli dokąd zmierzasz oraz w jaki sposób chcesz tam dotrzeć?
 • RELACJE z samym sobą i z innymi
 • OSIĄGNIĘCIA i EKSPERTYZA
 • PRZYWÓDZTWO i budowanie AUTORYTETU
 • SAMOŚWIADOMOŚĆ i ŚWIADOMOŚĆ innych
 • WSPÓŁPRACA i kompetencje zespołowe
 • Dopasowanie zawodowe a ROLA organizacyjna

Dla Działów HR:

 • Budowanie EFEKTYWNYCH ZESPOŁÓW
 • Budowanie Super EFEKTYWNYCH ZESPOŁÓW - Dream Teamów
 • EMPLOYER BRANDING - budowanie marki dobrego pracodawcy
 • WSPÓŁPRACA i kompetencje ZESPOŁOWE
 • BADANIA predyspozycji zawodowych, zachowań i kompetencji behawioralnych
 • REKRUTACJA wyższego poziomu - narzędzia i rozwiązania zwiększające skuteczność rekrutacji i selekcji
 • ANALITICS - narzędzia dla Przywódców i Analityków HR
 • BADANIA kluczowych KOMPETENCJI: Kompetencji Przywódczych, Współpracy i Kompetencji Zespołowych, Kompetencji Pracy Zdalnej, czy Inteligencji Emocjonalnej
 • BADANIA POTRZEB, ZAANGAŻOWANIA w pracę oraz SATYSFAKCJI z pracy
 • BADANIA KULTURY ORGANIZACYJNEJ
 • Badania obszarów odpowiedzialnych za RELACJE
 • Badania obszarów odpowiedzialnych za OSIĄGNIĘCIA
 • ROZWÓJ KADRY ZARZĄDZAJĄCE i kluczowych EKSPERTÓW
 • Rozwiązania wspierające pracowników i ich rodziny
 • Test Spójności, dzięki któremu możemy mieć pełne zaufanie do wyników badań
 • Gwarancja jakości: Norma ISO 10667 - spełnienie tej normy gwarantuje, że możemy badać efektywność na dowolnym stanowisku pracy oraz oraz kompetencje pracowników
 • Gwarantujemyzgodność z przepisami EEOC (Amerykańska Komisja ds. Równych Szans Zatrudnienia)
 • 96% dokładność oceny Kandydatów i Pracowników

Dla PRZEDSIĘBIORCÓW:

Pracujemy na podstawie Formuł Sukcesu Zawodowym na stanowisku pracy, na jakim pracujesz, lub na którym chcesz pracować, a także na bazie badań Twoich motywów życiowych, zachowań, mocnych stron i atutów oraz kompetencji behawioralnych.

 • Badania Kompetencji PRZYWÓDCZYCH (badamy 10 kompetencji przywódczych, w tym m.in. Przywództwo, Myślenie Strategiczne czy Innowacja)
 • PRZYWÓDZTWO i budowanie AUTORYTETU, ROLA Przywódcza - obszary równowagi behawioralnej
 • Budowanie EFEKTYWNYCH ZESPOŁÓW
 • Budowanie Super EFEKTYWNYCH ZESPOŁÓW - Dream Teamów
 • EMPLOYER BRANDING - budowanie marki dobrego pracodawcy
 • SUKCESJA w firmie
 • OPTYMALIZACJA, WZMACNIANIE i ROZWÓJ kadry
 • POTRZEBY, SATYSFAKCJA i ZAANGAŻOWANIE w organizacji
 • Odkrywanie i rozwój TALENTÓW
 • KULTURA ORGANIZACYJNA
 • WSPÓŁPRACA i kompetencje zespołowe

O mnie

Krzysztof Polipowski

Krzysztof Polipowski

Psycholog rozwojowy młodzieży, dorosłych i rodzin
  Psycholog rozwojowy organizacji
  Doradca życiowo-zawodowy
  Akredytowany konsultant Harrison Assessments

 


Z kim pracuję:


 • Młodzież
 • Dorośli
 • Rodziny, rodzice
 • Eksperci i menedżerowie
 • Przedsiębiorcy, przywódcy
 • Psychologowie, psychoterapeuci
 • Nauczyciele, pedagodzy, doradcy zawodowi
 • Zespoły/Organizacje

System wartości:


System wartości wybrany świadomie (kolejność wg ważności):

 1. Ludzie
 2. Zaufanie i uczciwość
 3. Jakość i skuteczność
 4. Odwaga

Motywy życiowe, wg których żyję na co dzień (wynik badania Harrison Assessments):

 1. Optymizm (wynik: 10,0)
 2. Samoakceptacja (wynik: 9,9)
 3. Pomoc/Uczynność (wynik: 9,8)
 4. Altruizm (wynik: 9,7)
 5. Towarzyskość (wynik: 9,5)

Czym się zajmuję?:


 1. Wspieranie, wzmacnianie i rozwój ludzi
 2. Wychodzenie z kryzysów i „czerwonej strefy”: agresja, gniew, brak zaufania, wzajemne oskarżenia, poczucie winy, poczucie krzywdy, frustracja, wzajemne oskarżenia; stabilizacja sytuacji
 3. Wsparcie w wychodzeniu z depresji i wypalenia zawodowego oraz w odnajdywaniu sensu życia
 4. Podążanie od frustracji, bezsilności, wściekłości do satysfakcji w życiu osobistym i zawodowym
 5. Stwarzanie „dobrej, zielonej strefy”, gdzie ludzie wzrastają, wspierają się nawzajem, chcą w niej być, spełniają swoje potrzeby, akceptują siebie nawzajem i wzajemnie stwarzają dobre warunki do wzrostu i rozwoju (dotyczy osób indywidualnych, rodzin (par lub/i rodzin z dziećmi), zespołów/organizacji, społeczeństw)
 6. Badania:
  • Predyspozycji zawodowych
  • Kompetencji behawioralnych
  • Zachowań ludzkich
 7. Rozwój umiejętności/kompetencji społecznych, inteligencji emocjonalnej, samomotywacji i zarządzania sobą, współpracy i kompetencji zespołowych, kompetencji zawodowych, pracy zdalnej, kompetencji przywódczych

Predyspozycje zawodowe:

na podstawie badania Harrison Assessments (wynik 75% i wyższy traktowany jest jako bardzo wysokie dopasowanie przyczyniający się do sukcesów w danej dziedzinie)
 1. Psycholog (95%)
 2. Nauczyciel Młodzieży w Zakresie Mentalności i Umiejętności Zawodowo-Biznesowych (95%)
 3. Psycholog Rozwojowy (93%)
 4. Psycholog Kliniczny (93%)
 5. Nauczyciel Umiejętności Mentalnych, Zawodowych i Biznesowych (93%)
 6. Doradca Życiowo-Zawodowy (93%)
 7. Doradca Zawodowy (92%)
 8. Psycholog Rozwojowy Organizacji (90%)
 9. Terapeuta (89%)
 10. Terapeuta Małżeński (88%)
 11. Wychowawca Młodzieży (86%)
 12. Coach (86%)
 13. Psycholog Organizacji (84%)
 14. Nauczyciel (80%)
 15. Wykładowca Uniwersytecki (Psychologia) (80%)
 16. Dyrektor HR (75%)

Wykształcenie, kwalifikacje


 • Psychologia (Społeczna Akademia Nauk)
 • Coaching Harrison Assessments
 • Konsultant Harrison Assessments (akredytacja)
 • Roczny kurs biznesowy (ASBIRO – Alternatywna Szkoła Biznesu i Rozwoju Osobowego)
 • Marketing i Zarządzanie (Akademia Leona Koźmińskiego)
 • Od 2000 r. ciągły rozwój w obszarach: relacji z samym sobą i z innymi, inteligencji emocjonalnej, samoświadomości, świadomości innych, samomotywacji, zarządzania sobą, asertywności, osiągania swoich celów, wzmacniania, wspierania i rozwoju siebie i innych, radzenia sobie z konfliktem, oddziaływania i wywieraniu wpływu, współpracy i kompetencji zespołowych, wytwarzania warunków, gdzie człowiek, rodzina bądź zespół/organizacja wzrastają i się rozwijają.

Umiejętności/Kompetencje,

których używam w pracy: na podstawie badania Harrison Assessments (wynik 75% i wyższy traktowany jest jako bardzo wysokie dopasowanie zapewniające sukcesy w danej dziedzinie)

Świadomość siebie i ludzi:

 • Świadomość Społeczna i Orientacja na Pomaganie Innym (93%) (Inteligencja Emocjonalna)
 • Samoświadomość (91%) (Inteligencja Emocjonalna)
 • Samoświadomość i Świadomość Innych (89%) (Współpraca i Kompetencje Zespołowe)

Relacje, współpraca:

 • Radzenie sobie z Konfliktem (82%)
 • Zdolności Interpersonalne (81%)
 • Inteligencja Emocjonalna (80%)
 • Intencja Współpracy (80%) (Współpraca i Kompetencje Zespołowe)
 • Kompatybilna Organizacja (89%)
 • Współpraca i Kompetencje Zespołowe (78%)
 • Prostolinijność i Uważność (77%)
 • Wzmacnianie Ludzi (75%) (Kompetencja Przywódcza)
 • Samomotywacja i Zarządzanie Sobą (75%) (Inteligencja Emocjonalna)
 • Innowacja (75%) (Kompetencja Przywódcza)

Skuteczne wspieranie, wzmacnianie i rozwój innych:

 • Wszystkie powyższe kompetencje związane z relacjami, współpracą i świadomością
 • Zorientowanie na Ludzi (91%)
 • Coaching (89%)
 • Efektywne Egzekwowanie (83%)
 • Oddziaływanie i Wpływ (78%) (Kompetencja Przywódcza)
 • Wzmacnianie Ludzi (75%) (Kompetencja Przywódcza)
 • Innowacja (75%) (Kompetencja Przywódcza)

Samorozwój, czym chętnie dzielę się innymi, jak to robić:

 • Przyjmowanie Wskazówek (88%)
 • Zdolność Uczenia się (77%) (Kompetencja Przywódcza)
 • Samomotywacja i Zarządzanie Sobą (75%) (Inteligencja Emocjonalna)

Najsilniejsze zrównoważone obszary i atuty:

(na podstawie badania Harrison Assessments)

Najsilniejsze obszary równowagi:

 • RELACJE z samym sobą i z innymi
 • NASTAWIENIE, Obiektywizm, zrównoważenie Pewności z Otwartością/Refleksyjnością
 • WSPARCIE i Zdrowa Samoocena, Wspierające Egzekwowanie, zrównoważenie Samoakceptacji z Samodoskonaleniem oraz Egzekwowania z Ciepłem/Empatią
 • PRZYWÓDZTWO, bycie przewodnikiem dla innych, Zapewnianie Kierunku, Planowanie, Radzenie Sobie w Konflikcie, Wspierające Egzekwowanie, zrównoważenie Egzekwowania z Ciepłem/Empatią
 • ODDZIAŁYWANIE, Współpraca, zrównoważenie Asertywności z Pomocą/Uczynnością
 • DECYZJE/Podejmowanie decyzji, zrównoważenie Rozwiązywania Problemów i Analityczności z Intuicyjnością
 • Postawa Życiowa, Realistyczny Optymizm, zrównoważenie Optymizmu z Analizowaniem Zagrożeń

Największe atuty:

 • Logiczne Rozwiązywanie Problemów
 • Zarządzanie Ryzykiem
 • Systematyczne Doskonalenie
 • Dążenie do Osiągnięć
 • Budowanie Relacji i Odpowiedzialności
 • Angażowanie się w Zarządzanie Partycypacyjne
 • Szukanie Korzystnych Rozwiązań (win-win)
 • Posiadanie Pozytywnego Nastawienia

 

Krzysztof Polipowski

 

 

O mojej największej pasji:

 
 

 

Przede wszystkim pasjonuję się ludźmi. Ich zachowaniami, relacjami, reakcjami... Uwielbiam ludzi, lubię z nich czerpać siłę, energię, inspirację, ale też lubię gdy oni biorą to samo ode mnie. Uwielbiam ich poznawać, przebywać, rozmawiać, doświadczać. W naturalny sposób zainteresowałem się psychologią, funkcjonowaniem umysłu, jego wpływem na otoczenie, czy tego, w jaki sposób można na niego wpłynąć. Krok dalej było zainteresowanie się wzajemnymi relacjami, powiązaniami, wzajemnym wpływem na siebie i oddziaływaniem, co doprowadziło mnie też do pracy z większymi układami, jak rodzina, zespół, czy cała organizacja. W swojej historii przeszedłem też depresję z myślami samobójczymi, brak sensu życia, wypalenie zawodowe, frustracje, masę porażek i upadków, przepotężny paraliżujący lęk niepozwalający zrobić cokolwiek, poczucie winy, poczucie krzywdy i przeżywanie wielu innych trudnych emocji i chwil. Wiem jak jest w tych miejscach. Byłem tam. Czułem to. Nauczyłem się też, jak wychodzić z tych trudnych stanów, wiem, jak wsłuchać się w samego siebie, w swoje myśli i uczucia, wiem, jak od poczucia bezwartościowości przejść do akceptacji samego siebie i zaufania do samego siebie. Wiem, jak rozwijać i kierować sobą, by wieść satysfakcjonujące życie. Nauczyłem się co zrobić ze swoimi największymi lękami i odważnie zaufać samemu sobie. Nie mogę powiedzieć, że będzie łatwo, ale jeśli chcesz - mogę Ci pomóc, mogę Cię wesprzeć na Twoje drodze. By Twoje emocje i przekonania wspierały Ciebie, byś Ty wspierał samego siebie, a w dalszej kolejności, byś Ty nauczył się wzmacniać i wspierać innych - swoje dzieci, pracowników, partnerów życiowych czy biznesowych, czy po prostu - potrzebujących. Pasjonuje mnie docieranie do tego, co ludzie chcą robić i do czego mają predyspozycje, a następnie ukierunkowywanie ich właśnie w tą stronę wiedząc, że będą bardziej efektywni, będą lepsi dla siebie, będą lepsi dla innych. Pasjonuje mnie wspieranie ludzi w opanowywaniu swoich lęków i docieranie do swoich pragnień. Pasjonuje mnie także jak z grupki niezgranych ludzi zbudować rewelacyjnie funkcjonujący zespół, w którym jednocześnie należy nałożyć indywidualne cechy i predyspozycje poszczególnych osób, uwzględnić wzajemne relacje i sposoby działania. Dotyczy to zarówno rodzin, jak i organizacji.

 

 

"Nigdy nie jest za późno na to, by mieć szczęśliwe dzieciństwo"

Milton H. Erickson
 

 

Podczas mojego życia wypracowałem sobie swój osobisty, przyjęty świadomie, system wartości. Staram się nim kierować oraz by był on obecny w projektach, które tworzę, by współpracować z ludźmi mającymi jeśli nie taki sam, to przynajmniej spójny system wartości. Podany jest on w kolejności od wartości najważniejszej.

Mój świadomie wybrany system wartości:
  1. Ludzie
  2. Zaufanie i uczciwość
  3. Jakość i skuteczność
 
 

 

"Jeśli czegoś pragniesz - sięgnij po to!"

Jacek Walkiewicz
Słów kilka więcej...

"Nawet najdalszą podróż zaczyna się od pierwszego kroku"

Lao Tzu
 

 

Moje założenia na życie dla samego siebie:

 
 

 

● Żyj w zgodzie ze sobą ● Słuchaj siebie, ufaj sobie ●

● Bądź odważny ● 
  ● Wierz ● Akceptuj ● Ufaj ● Kochaj ●
  ● Bierz odpowiedzialność za siebie i swoje decyzje ●
  ● Bądź uczciwy – po pierwsze z samym sobą ●
  ● Chroń siebie ● Stawiaj granice ●
  ● Bądź wytrwały (chyba, że nie chcesz ;-) ●
  ● Bądź wdzięczny ● Szanuj ● Doceniaj ●
  ● Żyj świadomie ●
  ● Miej marzenia ●
 

Krzysztof Polipowski

"Celem nie jest bycie lepszym od kogoś innego, lecz bycie lepszym od tego, kim samemu było się wcześniej"

Dalajlama XIV

Cennik:

Sesje/konsultacje prowadzę:
 • "Na żywo":   w wyznaczonych lokalizacjach lub po uzgodnieniu warunków dojazdu
 • On-line  w postaci wideokonferencji (link do spotkania otrzymają Państwo na swój adres e-mail przed sesją/konsultacją.

Sesje, konsultacje:

 1. Sesje, konsultacje psychologiczne dla młodzieży, dorosłych i rodzin: 200 zł/60 minut
 2. Doradztwo zawodowe i rozwój kompetencji dla młodzieży 13-19 lat: 200 zł/60 minut
 3. Doradztwo zawodowe i rozwój kompetencji: 246 zł/60 minut
 4. Psychologia rozwoju organizacji, budowanie efektywnych zespołów, praca z przedsiębiorcami i kadrą zarządzającą oraz inne działania związane z organizacją: 600 zł/60 minut

Badania predyspozycji zawodowych:

  1. Opcje Kariery: 172,20 zł
     Raport z badania Harrison Assessments: Nałożenie cech, zainteresowań, predyspozycji zawodowych oraz tego, co sprawia satysfakcję - na 726 karier dostępnych na rynku
  2. Nawigator Kariery (POLECANE!) 344,40 zł
   • Twoja imienna platforma w internecie
   • Opcje Kariery (raport z badania Harrison Assessments)
   • Rozwój Kariery (raport z badania Harrison Assessments)
   • Twoje Największe Atuty (raport z badania Harrison Assessments)
   • 10 Analiz Satysfakcji z Pracy dla wybranych przez siebie, spośród 726, karier (raporty z badania Harrison Assessments)
  3. Nawigator Kariery + Konsultacja + Badanie Inteligencji Emocjonalnej (POLECANE! Najwyższa wartość i najlepsza cena) 547 zł (zamiast 762,60 zł = oszczędzasz 215,60 zł)
   • Twoja imienna platforma w internecie
   • Opcje Kariery (raport z badania Harrison Assessments)
   • Rozwój Kariery (raport z badania Harrison Assessments)
   • Twoje Największe Atuty (raport z badania Harrison Assessments)
   • 10 Analiz Satysfakcji z Pracy dla wybranych przez siebie, spośród 726, karier (raporty z badania Harrison Assessments)
   • Ogólne Badanie Inteligencji Emocjonalnej (raport z badania Harrison Assessments)
   • KONSULTACJA
   

  Badania kompetencji behawioralnych:

   1. Ogólne badanie jednej wybranej kompetencji 172,20 zł
   2. Szczegółowe badanie jednej wybranej kompetencji 516,60 zł
   Kompetencje, które badamy:
   1. Kompetencje Przywództwa (zawiera 10 kompetencji składowych)
   2. Inteligencja Emocjonalna (zawiera 4 kompetencje składowe)
   3. Współpraca i Kompetencje Zespołowe (zawiera 5 kompetencji składowych)
   4. Kompetencje Pracy Zdalnej (zawiera 2 kompetencji składowych)
   5. Kompetencje Zdalnego Zarządzania (zawiera 2 kompetencji składowych)
   6. Inne kompetencje, jak np. Samozatrudnienie czy Zdolności Interpersonalne
    

   Badania obszarów równowagi, motywów życiowych i mocnych stron:

   W celu uzyskania szczegółów - skontaktuj się ze mną.  
   Z przedsiębiorcami, kadrą zarządzającą oraz działami HR współpracuję też kompleksowo (w ramach mojej wiedzy i umiejętności) lub nasze działania dotyczą konkretnego elementu funkcjonowania organizacji. Praca taka może dotyczyć m.in.: optymalizacji zespołu/organizacji, pracy analitycznej, szukania rozwiązań, zabezpieczania słabych punktów organizacji, potęgowanie najsilniejszych stron i przewag konkurencyjnych, określanie potrzeb rozwojowych, działania rozwojowe, employer branding, wzmacnianie ludzi, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i depresji w organizacji, wsparcie zarządzania ludźmi i budowania efektywnych zespołów, wsparcie zarządzania zmianą, działania w kryzysie i stabilizacja sytuacji, wsparcie realizacji wizji, misji i celów strategicznych organizacji.
   Jeśli jesteś przedsiębiorcą, dyrektorem lub reprezentujesz dział HR - skontaktuj się ze mną bezpośrednio lub/i odwiedź stronę www.EfektywneZespoly.pl >>

Kontakt


Kontakt do mnie:


 • Tel. 728 377 375


 • www.krzysztofpolipowski.pl


 • www.EfektywneZespoly.pl

  Wsparcie dla przedsiębiorców, menedżerów, ekspertów, działów HR.
    Badania predyspozycji zawodowych, kompetencji behawioralnych, zachowań ludzkich.
    Rozwój kompetencji.
    Budowanie Dream Teamów – efektywnych zespołów z wysokim poziomem satysfakcji i wspaniałymi relacjami.
    Narzędzia wspierające organizację, przedsiębiorców i działy HR, w tym: narzędzia zwiększające skuteczność rekrutacji czy narzędzia dla analityków HR.
    Employer Branding – budowanie marki dobrego pracodawcy

 
Napisz do mnie:

  Imię i nazwisko: (wymagane)

  Adres e-mail: (wymagane)

  Telefon:

  Temat:

  Treść wiadomości:

  Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883) oraz na przekazanie mi informacji handlowej środkami komunikacji elektronicznej (jeśli tego dotyczy zapytanie) zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz 1204 ze zm.).

  Gdzie przyjmuję:


  On-line:

  Wideo-spotkanie:
   Sesje/konsultacje w postaci wideokonferencji prowadzone na komputerze lub telefonie:

    (link do Google Meet wysyłany przed spotkaniem)

  Stacjonarnie:

  ŁÓDŹ
    ul. Bolesława Szczodrego 8 m 19