[ezcol_1fifth] [/ezcol_1fifth] [ezcol_3fifth] [ezcol_1third] Harrison Assessments
[/ezcol_1third] [ezcol_1third]

 

● Rozwój
   indywidualny
● Rozwój Liderów

[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end] Rozwój indywidualny - Rozwój Liderów
[/ezcol_1third_end]

Właściwy rozwój Twoich Kluczowych Specjalistów oraz Liderów
jak i pozostałych pracowników)
to najefektywniejszy sposób zdobycia przewagi konkurencyjnej na rynku.

Ludzie lubiący przynajmniej 75% swoich codziennych obowiązków,
mają trzykrotnie większą szansę na odniesienie sukcesu w swojej pracy.
Takiego dopasowania na stanowiskach właśnie szukamy!

Zadowolone, zmotywowane, rozwijające się Osoby, wykonują swoje obowiązki
zdecydowanie lepiej, efektywniej i z większym zaangażowaniem

Stwórz Zespół Marzeń! Stwórz swój Dream Team!

A jeśli jesteś osobą indywidualną:
Zadbaj skutecznie o siebie i swój rozwój!

 

 

Jak wygląda przygotowanie Raportów Sukcesji, Raportów Indywidualnych oraz konsultacja?


● Spotykamy się (preferuję kontakt bezpośredni, niemniej możliwa jest też rozmowa telefoniczna lub za pośrednictwem Skype) na względnie luźnej rozmowie, aby sprecyzować zakres współpracy
Realizuję/Wspieram proces rozwoju Pracownika/Specjalisty/Menedżera w ustalonym zakresie
● Jeśli jesteś osobą indywidualną – wspieram Cię w Twoim rozwoju
● Osoba/Osoby wypełniają Kwestionariusz Kwalifikacji oraz Kwestionariusz Predyspozycji
Otrzymujesz gotowe Raporty wraz z moją konsultacją i omówieniem wyników
Rozwijasz Pracownika/Osobę zgodnie z zaleceniami
   – oboje zyskujecie cenną wiedzę (pracownik o sobie, a Ty o pracowniku)
   lub
   Rozwijasz sam siebie (jeśli raport został przygotowany bezpośrednio dla Ciebie)

 
 


[ezcol_1half]


Planowanie sukcesji – Pakiet Raportów

(Roczna opieka nad rozwojem Pracownika/Osoby)


Rozwijaj swój zespół powodując,
że wciąż jest lepszy i lepszy!


[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]
Etap I:
      Wypełnienie Kwestionariusza Preferencji Zawodowych przez Pracownika.
      Otrzymujesz 3 raporty:
            ● Opcje Kariery
            ● Planowanie Kariery
            ● Twoje Największe Atuty

Etap II:
      Otrzymujesz raporty:
            ● Analiza Sukcesu Zawodowego
            ● Jak Zarządzać, Rozwijać i Motywować Pracownika

[/ezcol_1half_end]


[ezcol_1half]

Rozwój Lidera/Menedżera lub Specjalisty – Pakiet Raportów:

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]
● Analiza Sukcesu Zawodowego
● Paradox
● Mocne Strony
● Kompetencje i Wartości
● Raport Główny
● Jak Zachęcić Kandydata
● Przewodnik Wywiadu

[/ezcol_1half_end]  
 


Harrison Assessment

Rozwój Indywidualny / Rozwój Lidera – raporty indywidualne:[ezcol_1third]

Analiza Sukcesu Zawodowego

[/ezcol_1third] [ezcol_1third] Porównuje osobę do behawioralnych wymagań stanowiska (cena zależna od poziomu stanowiska).
Pokazuje potencjalny pozytywny lub negatywny wpływ każdej cechy na efektywność pracy.
[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end] Przykładowy raport
Analiza Sukcesu Zawodowego >>

[/ezcol_1third_end][ezcol_1third]

Rozwój na Stanowisku

[/ezcol_1third] [ezcol_1third] Plan rozwojowy dla każdej z dwóch cech, które najbardziej wpływają na efektywność na danym stanowisku
[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end]  
[/ezcol_1third_end][ezcol_1third]

Jak Zarządzać, Rozwijać i Motywować Pracownika

[/ezcol_1third] [ezcol_1third] Najważniejsze punkty efektywnego zarządzania i utrzymywania konkretnego pracownika
[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end] Przykładowy raport
Jak Zarządzać, Rozwijać i Motywować Pracownika >>

[/ezcol_1third_end][ezcol_1third]

Paradox

[/ezcol_1third] [ezcol_1third] Analiza paradoksalnych zachowań oraz zachowań w stresie (opcjonalnie podkreśla cechy związane ze stanowiskiem).
Raport skupia się na 12 parach cech (paradoksach).
Zawiera też graficzne przedstawienie tendencji związanych z 12 paradoksami wraz z ich behawioralnym opisem (także pod wpływem stresu).
[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end] Przykładowy raport
Paradox >>

[/ezcol_1third_end][ezcol_1third]

Mocne Strony

[/ezcol_1third] [ezcol_1third] Podsumowanie i opis atutów/kluczowych cech charakteryzujących daną Osobę
[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end] Przykładowy raport
Mocne Strony >>

[/ezcol_1third_end][ezcol_1third]

Kompetencje i Wartości – Cechy i Definicje

[/ezcol_1third] [ezcol_1third] Zestawienie wszystkich cech osoby uporządkowanych wg. ich ważności (z opcją podkreślenia cech powiązanych ze stanowiskiem)
[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end] Przykładowy raport
Cechy i Definicje >>

[/ezcol_1third_end][ezcol_1third]

Raport Główny

[/ezcol_1third] [ezcol_1third] Przegląd relacji najważniejszych cech (z opcją podkreślenia cech powiązanych ze stanowiskiem).
Raport posiada 9 wymiarów, które pozwalają analizować interakcje pomiędzy cechami.
[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end] Przykładowy
Raport Główny >>

[/ezcol_1third_end][ezcol_1third]

Analiza Zaangażowania i Retencji (Zatrzymania) Pracownika

[/ezcol_1third] [ezcol_1third] Analizuje, jak zwiększyć zaangażowanie pracowników poprzez zrozumienie oczekiwań i związanych z nimi zachowań.
Raport pokazuje jak budować zaangażowanie pracownika, zwiększyć efektywność i poprawić wyniki biznesowe.
[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end] Przykładowy raport
Analiza Zaangażowania i Retencji Pracownika >>

[/ezcol_1third_end][ezcol_1third]

Rozwój według Cechy

[/ezcol_1third] [ezcol_1third] Indywidualny plan rozwoju dla danej cechy
[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end] Przykładowy raport
Rozwój według Cechy (przykład dla cechy: Podejmowanie inicjatywy) >>

[/ezcol_1third_end]


 

kontakt

[/ezcol_3fifth] [ezcol_1fifth_end] [/ezcol_1fifth_end]