[ezcol_1fifth] [/ezcol_1fifth] [ezcol_3fifth] [ezcol_1third] Harrison Assessments
[/ezcol_1third] [ezcol_1third]

 

Rozwój Zespołu/grupowy

[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end] Rozwój Zespołu - Rozwój grupowy
[/ezcol_1third_end]

Kluczowe interakcje w Twojej grupie/zespole

Jak działa grupa, którą zarządzasz?

Stwórz przewagę konkurencyjną,
dzięki unikatowej wiedzy na temat Twojego Zespołu, jako całości

Stwórz Zespół Marzeń! Stwórz swój Dream Team!

 

 

Jak wygląda przygotowanie Raportu Grupowego oraz konsultacja?


● Spotykamy się (preferuję kontakt bezpośredni, niemniej możliwa jest też rozmowa telefoniczna lub za pośrednictwem Skype) na względnie luźnej rozmowie, aby sprecyzować zakres współpracy
● Osoby tworzące grupę wypełniają Kwestionariusz Kwalifikacji i Kwestionariusz Predyspozycji, dzięki czemu uzyskamy unikatową wiedzę, na temat każdej z Osób
● Znając cechy każdej Osoby – stworzony zostanie Raport Grupowy, będący wypadkową cech indywidualnych Osób tworzących Zespół
Otrzymujesz Raport Grupowy wraz z moją konsultacją i omówieniem wyników
Zyskujesz cenną i unikatową wiedzę nt. swojego zespołu/grupy

 
 


Harrison Assessments

Raporty Grupowe:

Uwaga: Aby przeprowadzić analizę grupy i wygenerować Raport Grupowy, należy najpierw przeprowadzić Raporty Indywidualne w danym zakresie dla danej grupy.

Przejdź na stronę Rozwój Indywidualny / Rozwój Liderów z opisem i przykładowymi raportami indywidualnymi >>[ezcol_1third]

Grupowa Analiza Sukcesu Zawodowego

[/ezcol_1third] [ezcol_2third_end] Porównuje grupę osób do behawioralnych wymagań stanowiska
[/ezcol_2third_end][ezcol_1third]

Grupowy Paradox

[/ezcol_1third] [ezcol_2third_end] Raport pokazujący grupę osób na podstawie wykresów Paradoxu
[/ezcol_2third_end][ezcol_1third]

Grupowy Raport Cech

[/ezcol_1third] [ezcol_2third_end] Raport zawierający zestawienie wyników wybranych cech danej grupy (wykorzystywany do analizowania czynników wydajności lub kultury organizacyjnej)
[/ezcol_2third_end][ezcol_1third]

Grupowy Raport Główny

[/ezcol_1third] [ezcol_2third_end] Graficzny przegląd relacji pomiędzy cechami dla grupy osób
[/ezcol_2third_end][ezcol_1third]

Grupowa Analiza Zaangażowania i Retencji (Zatrzymania) Pracownika

[/ezcol_1third] [ezcol_2third_end] Analizuje, jak zwiększyć zaangażowanie pracowników poprzez zrozumienie oczekiwań i związanych z nimi zachowań
[/ezcol_2third_end]


 

kontakt

[/ezcol_3fifth] [ezcol_1fifth_end] [/ezcol_1fifth_end]