Informacje uzyskane na podstawie analizy moich 175 cech w odniesieniu do 683 karier (Raport Opcje Kariery)

Kariery z wysokim procentem satysfakcji i dopasowania:

Psycholog Rozwojowy

Kluczowe cechy tych karier:

 • Identyfikowanie psychologicznych, emocjonalnych lub psychicznych problemów, diagnozowanie zaburzeń i charakteru problemów
 • Opracowanie i wdrażanie indywidualnego planu, typu, częstotliwości, intensywności i czasu trwania pracy terapii
 • Analiza danych i wyciąganie wniosków
 • Korzystanie z różnych metod leczenia, takich jak psychoterapia, modyfikacja zachowania, terapia redukcji stresu, psychodrama i terapia przez zabawę
 • Interakcja z pacjentami, aby pomóc im w zrozumieniu problemów, definiowaniu celów i planowaniu działań w celu osiągnięcia skutecznego rozwoju na płaszczyźnie osobistej, społecznej, edukacyjnej i zawodowej

Kariery z dobrym procentem satysfakcji i dopasowania:

Psycholog Szkolny
Terapeuta Małżeński
Psycholog Organizacji

Kluczowe cechy tych karier:

 • Diagnozowanie potencjału osób i ocena kwalifikacji
 • Opracowywanie polityki personalnej, narzędzi i programów selekcji, dopasowywania do stanowiska, szkolenia, rozwoju oraz oceny pracowników
 • Procesy uczenia się i nauczania, rozwijanie zasad i technik mających zastosowanie w problemach edukacyjnych
 • Konsultacje na temat stylów uczenia się i sposobów zmiany zachowania
 • Ocena potrzeb dziecka, jego ograniczeń i możliwości
 • Pomoc Osobom w określaniu ich uczuć i zrozumieniu ich zachowań i interakcjach (także między ludźmi, w tym we wzajemnych relacjach osobistych)
 • Wsparcie w zrozumieniu dobrych i złych relacji między partnerami i ich wpływu na dzieci
 • Rozwijanie i wykorzystywanie umiejętności i strategii, aby w sposób konstruktywny rozwiązywać problemy osobiste