[ezcol_1fifth] [/ezcol_1fifth] [ezcol_3fifth] [ezcol_1third] ● KAIZEN
● Zarządzanie Sytuacyjne
● Lean Managment
● Harrison Assessments
● Jednominutowe Zarządzanie
● Zarządzanie Systemowe
   i Strategiczne
● Zarządzanie zmianą

[/ezcol_1third] [ezcol_1third]

● Zarządzanie
   Zespołem
● Zarządzanie
   Organizacją

[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end] Zarządzanie_zespołem-Zarządzanie_Organizacją
[/ezcol_1third_end]

Wprowadź zmiany w swojej organizacji dające Ci przewagę konkurencyjną

Zastosuj najefektywniejsze metody rozwoju

Stwórz elastyczną, silną i uczącą się Organizację

Stwórz Zespół Marzeń! Stwórz swój Dream Team!

 

 

Jak wygląda współpraca ze mną?


● Spotykamy się (preferuję kontakt bezpośredni, niemniej możliwa jest też rozmowa telefoniczna lub za pośrednictwem Skype) na względnie luźnej rozmowie, aby sprecyzować zakres współpracy
● Rozpoczynamy wspólną pracę nad Twoją Organizacją, nad potęgowaniem jej mocnych stron i niwelowaniem słabych.


Czego używam w pracy?[ezcol_4fifth]

Filozofia KAIZEN/Metoda Małych Kroków
KAIZEN = Dobra Zmiana

Najprostsza i najefektywniejsza metoda wprowadzania Twojej Organizacji na drogę sukcesu.
Bez rewolucji. Wystarczą małe zmiany.
[/ezcol_4fifth] [ezcol_1fifth_end] kaizen-male-kroki
[/ezcol_1fifth_end][ezcol_4fifth]

Harrison Assessments

Zaawansowana metodologia precyzyjnie określająca predyspozycje, kwalifikacje, mocne strony, cechy liderskie czy zachowania w stresie.
Jest to genialna metodologia wykorzystywana m.in. w procesach rekrutacji (zmniejszając koszty tego procesu nawet o 80%!), rozwoju pracowników, specjalistów, menedżerów czy zespołów.
[/ezcol_4fifth] [ezcol_1fifth_end] harrison_assessments
[/ezcol_1fifth_end][ezcol_4fifth]

Jednominutowe Zarządzanie

Metoda zdecydowanie ułatwiająca pracę menedżera, która powoduje: efektywniejszą pracę Twoich pracowników, szybsze i efektywniejsze wykonywanie zadań, zdecydowanie więcej wolnego czasu dla kierownika/menedżera/dyrektora wynikłą z braku konieczności rozwiązywania problemów swoich pracowników i możliwość przeznaczenia tego czasu np. na pracę koncepcyjną.
[/ezcol_4fifth] [ezcol_1fifth_end] jednominutowe_zarzadzanie
[/ezcol_1fifth_end][ezcol_4fifth]

Kreatywne szukanie rozwiązań / Kreatywne rozwiązywanie problemów

Metody doskonale sprawdzające sie zarówno w codziennej pracy, jak i w sytuacjach kryzysowych, gdzie problem należy rozwiązać „na wczoraj”, m.in.:
● Diagram Ości (Diagram Ishikawy)
   Analiza Przyczynowo-Skutkowa
● Podejście Analityczno-Diagnostyczne
● Burze mózgów

[/ezcol_4fifth] [ezcol_1fifth_end] Kreatywne szukanie rozwiązań
[/ezcol_1fifth_end][ezcol_4fifth]

Przywództwo Sytuacyjne

Właściwe zarządzanie oraz rozwój pracowników na różnym etapie w Organizacji: początkujących pracowników, specjalistów, menedżerów…
Zarządzaj, deleguj, rozwijaj właściwie!
[/ezcol_4fifth] [ezcol_1fifth_end] Przywództwo Sytuacyjne
[/ezcol_1fifth_end][ezcol_4fifth]

Praca z ludźmi, Praca dla wyników, Empowerment, Przywództwo Służebne,
Sytuacyjne Przywództwo Zespołowe

Korzystaj z najlepszych praktyk zarządzania ludźmi!
[/ezcol_4fifth] [ezcol_1fifth_end] Przywództwo Służebne - Zarządzanie Sytuacyjne
[/ezcol_1fifth_end][ezcol_4fifth]

Lean Managment

Czyli japońska droga do sukcesu.
Szkoła zarządzania, rozwijająca i uporządkowująca organizację, stosowana w najprężniej rozwijających się organizacjach świata:
● KAIZEN – dobra zmiana małymi krokami
● Zarządzanie kompleksową jakością (TQM)
● Sortowanie, Systematyka, Sprzątanie, Standaryzacja, Samodyscyplina (5S)
● Standaryzacja pracy
● Program sugestii pracowniczych
● Zarządzanie wizualne
● Tablice wyników
[/ezcol_4fifth] [ezcol_1fifth_end]  

Lean Managment
[/ezcol_1fifth_end][ezcol_4fifth]

Zarządzanie Systemowe i Strategiczne

Klasyczna szkoła zarządzania, spojrzenie na organizację, jako na całość/system:
● Zarządzanie wg Formuły 4E
● Rozszerzona Formuła 7S
● Rozwijanie kompetencji menedżerskich
● Zarządzanie czasem
● Metody Koordynacji, integracji
● Analizy SWOT
● Analizy portfelowe
● Wskaźniki marketingowe
● Zarządzanie marką
[/ezcol_4fifth] [ezcol_1fifth_end]  

Zarządzanie Systemowe, Zarządzanie Strategiczne
[/ezcol_1fifth_end][ezcol_4fifth]

Zarządzanie Zmianą
Sytuacje problemowe i problemy

● Strategie Zarządzania Zmianą
● Sposoby radzenia sobie z problemami
● Kreatywne szukanie rozwiązań
● Planowanie wdrożenia zmiany
[/ezcol_4fifth] [ezcol_1fifth_end]  

Zarządzanie zmianą, Sytuacje problemowe i problemy
[/ezcol_1fifth_end]


 

kontakt

[/ezcol_3fifth] [ezcol_1fifth_end] [/ezcol_1fifth_end]