Informacje uzyskane na podstawie analizy moich 175 cech w odniesieniu do 683 karier (Raport Opcje Kariery)

Kariery z wysokim procentem satysfakcji i dopasowania:

Psycholog Rozwojowy

Kluczowe cechy tych karier:

 • Identyfikowanie psychologicznych, emocjonalnych lub psychicznych problemów, diagnozowanie zaburzeń i charakteru problemów
 • Opracowanie i wdrażanie indywidualnego planu, typu, częstotliwości, intensywności i czasu trwania pracy terapii
 • Analiza danych i wyciąganie wniosków
 • Korzystanie z różnych metod pracy, takich jak psychoterapia, modyfikacja zachowania, terapia redukcji stresu, psychodrama i terapia przez zabawę
 • Interakcja z pacjentami, aby pomóc im w zrozumieniu problemów, definiowaniu celów i planowaniu działań w celu osiągnięcia skutecznego rozwoju na płaszczyźnie osobistej, społecznej, edukacyjnej i zawodowej

Kariery z dobrym procentem satysfakcji i dopasowania:

Psycholog Organizacji

Kluczowe cechy tych karier:

 • Diagnozowanie potencjału osób i ocena kwalifikacji
 • Opracowywanie polityki personalnej, narzędzi i programów selekcji, dopasowywania do stanowiska, szkolenia, rozwoju oraz oceny pracowników
 • Opracowywanie technik rozmów kwalifikacyjnych, skali ocen i testów psychologicznych do oceny umiejętności, dopasowania względem stanowiska i zainteresowań
 • Doradzanie w strategicznych zmianach personalnych, zasadach zarządzania i marketingu, a także praktyki w celu poprawy skuteczności i sprawności organizacyjnej
 • Procesy uczenia się i nauczania, rozwijanie zasad i technik mających zastosowanie w problemach edukacyjnych
 • Konsultacje na temat stylów uczenia się i sposobów zmiany zachowania
 • Pomoc Osobom w określaniu ich uczuć i zrozumieniu ich zachowań i interakcjach (także między ludźmi, w tym we wzajemnych relacjach osobistych)
 • Rozwijanie i wykorzystywanie umiejętności i strategii, aby w sposób konstruktywny rozwiązywać problemy

Kariery inne, znaczące:

Psycholog Społeczny
Terapeuta Zajęciowy

Kluczowe cechy tych karier:

 • Badanie psychologicznych aspektów ludzkich relacji, aby zyskać zrozumienie indywidualnego i grupowego myślenia, odczuwania i zachowania
 • Wybieranie działań, które pomogą zdobyć umiejętności pracy w granicach zdolności umysłowej i fizycznej
 • Planowanie, organizowanie i uczestnictwo w programach medycznych w szpitalu lub podobnej instytucji; rehabilitacja pacjentów, którzy są chorzy fizycznie lub umysłowo
 • Planowanie programów i działań społecznych, aby pomóc pacjentom zdobyć umiejętności niezbędne do pracy i dostosować się do niepełnosprawności
 • Szkolenie pielęgniarek oraz pozostałego personelu medycznego w zakresie technik i celów terapii