Określam cechy i predyspozycje, wspieram ludzi w ich dalszej drodze wskazując im ich dalszy kierunek, pokazuję im co, w nich najlepsze, a także jak swoje słabości przekuwać w siły.
Znajduję najlepszych kandydatów na rynku, jak najbardziej dopasowanych do danego stanowiska, co znacząco zwiększa jakość pracy, zmniejsza koszty i jest fundamentem silnego, spójnego zespołu marzeń.
A zatem… co mogę powiedzieć o sobie?

Ocena dotyczy cech, predyspozycji i osobowości – nie bierze pod uwagę zdobytych kwalifikacji i wiedzy, którą ocenia się osobno.
Osoba pracująca zgodnie ze swoimi cechami i predyspozycjami ma naturalną przewagę nad każdym bez tych predyspozycji. Dana praca też sprawia takiej osobie więcej satysfakcji i nie wywołuje stresu, co wspomaga zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania danego zawodu.
Optymalnie jest rozwijać swoje kwalifikacje w zgodzie ze swoimi cechami, predyspozycjami i osobowością.

Kompas Kariery:
Jakie kariery są dla mnie najlepsze na bazie analizy 683 karier nałożonych na moje cechy, predyspozycje i osobowość?

Kariery z wysokim procentem satysfakcji i dopasowania:

Psycholog Rozwojowy
Psycholog Kliniczny
Psycholog

Kluczowe cechy tych karier:

 • Identyfikowanie psychologicznych, emocjonalnych lub psychicznych problemów, diagnozowanie zaburzeń i charakteru problemów
 • Opracowanie i wdrażanie indywidualnego planu, typu, częstotliwości, intensywności i czasu trwania pracy terapii
 • Analiza danych i wyciąganie wniosków
 • Korzystanie z różnych metod leczenia, takich jak psychoterapia, modyfikacja zachowania, terapia redukcji stresu, psychodrama i terapia przez zabawę
 • Interakcja z pacjentami, aby pomóc im w zrozumieniu problemów, definiowaniu celów i planowaniu działań w celu osiągnięcia skutecznego rozwoju na płaszczyźnie osobistej, społecznej, edukacyjnej i zawodowej
 • Praca z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi

Kariery z dobrym procentem satysfakcji i dopasowania:

Psycholog Szkolny
Terapeuta Małżeński
Psycholog Organizacji

Kluczowe cechy tych karier:

 • Diagnozowanie potencjału osób i ocena kwalifikacji
 • Opracowywanie polityki personalnej, narzędzi i programów selekcji, dopasowywania do stanowiska, szkolenia, rozwoju oraz oceny pracowników
 • Procesy uczenia się i nauczania, rozwijanie zasad i technik mających zastosowanie w problemach edukacyjnych
 • Konsultacje na temat stylów uczenia się i sposobów zmiany zachowania
 • Ocena potrzeb dziecka, jego ograniczeń i możliwości
 • Pomoc Osobom w określaniu ich uczuć i zrozumieniu ich zachowań i interakcjach (także między ludźmi, w tym we wzajemnych relacjach osobistych)
 • Wsparcie w zrozumieniu dobrych i złych relacji między partnerami i ich wpływu na dzieci
 • Rozwijanie i wykorzystywanie umiejętności i strategii, aby w sposób konstruktywny rozwiązywać problemy osobiste