Informacje uzyskane na podstawie analizy moich 175 cech w odniesieniu do 683 karier (Raport Opcje Kariery)

Kariery z wysokim procentem satysfakcji i dopasowania:

Psycholog Rozwojowy

Kluczowe cechy tych karier:

Kariery z dobrym procentem satysfakcji i dopasowania:

Dyrektor Szkoły Podstawowej
Psycholog Szkolny
Psycholog Organizacji

Kluczowe cechy tych karier:

 • Tworzenie i rozwijanie kursów i programów nauczania
 • Opracowywanie celów nauczania we współpracy z zainteresowanymi stronami (władze oświatowe, uczniowie, pracownicy)
 • Ocena programów edukacyjnych, określanie wad, usuwanie niewłaściwych treści niezgodnymi z wytyczonymi celami nauczania i odpowiednie zmiany treści
 • Diagnozowanie potencjału osób i ocena kwalifikacji
 • Opracowywanie polityki personalnej, narzędzi i programów selekcji, dopasowywania do stanowiska, szkolenia, rozwoju oraz oceny pracowników
 • Procesy uczenia się i nauczania, rozwijanie zasad i technik mających zastosowanie w problemach edukacyjnych
 • Konsultacje na temat stylów uczenia się i sposobów zmiany zachowania
 • Ocena potrzeb dziecka, jego ograniczeń i możliwości
 • Pomoc Osobom w określaniu ich uczuć i zrozumieniu ich zachowań i interakcjach (także między ludźmi, w tym we wzajemnych relacjach osobistych)
 • Wsparcie w zrozumieniu dobrych i złych relacji między partnerami i ich wpływu na dzieci
 • Rozwijanie i wykorzystywanie umiejętności i strategii, aby w sposób konstruktywny rozwiązywać problemy osobiste

Kariery inne, znaczące:

Dyrektor Szkoły Średniej
Wykładowca Uniwersytecki (Biologia, Psychologia, Biznes i Ekonomia)
Dyrektor ds. Programów Edukacyjnych

Kluczowe cechy tych karier: