WSPIERAM TWÓJ SUKCES

ŻYJ W ZGODZIE ZE SOBĄ ● MIEJ MARZENIA ● BĄDŹ ODWAŻNY ● BĄDŹ ZAANGAŻOWANY ● DZIAŁAJ

    

KOMPAS KARIERY

Kompas Kariery

Decyzja dotycząca kariery zawodowej jest jedną z najważniejszych decyzji w życiu.
Pracownicy, którzy lubią przynajmniej 75% swoich codziennych obowiązków, mają trzykrotnie większą szansę na odniesienie sukcesu w swojej pracy.
Planowanie kariery
● Analizowanie 175 cech/czynników m.in. motywacje, zainteresowania, preferencje odnośnie zadań, środowiska pracy czy preferencje interdyscyplinarne.
● Systemowe porównywanie Twoich predyspozycji do 682 karier i określenie, która z nich będzie dla Ciebie najbardziej odpowiednia.
Mentoring

REKRUTACJA

Rekrutacja

Dopasowywanie do stanowiska na bazie kwalifikacji, zainteresowań, preferencji zawodowych, wartości, umiejętności interpersonalnych, nastawienia i motywacji Kandydata
● Przeprowadzanie procesu rekrutacji w sposób kompleksowy lub wspieranie rekrutacji na dowolnym jej etapie (np. stworzenie profilu idealnego kandydata czy wybór najlepszych kandydatów z już rekrutowanych)
● Dopasowanie do ponad 6 500 stanowisk/Formuł Sukcesu znajdujących się w naszej bazie danych

Etapy rekrutacji:
ETAP 0 - Stworzenie Profilu Idealnego Kandydata
ETAP I - Ocena Kwalifikacji
ETAP II - Ocena Predyspozycji
ETAP III - Wybór/Wsparcie w wyborze najlepszych Kandydatów

● ROZWÓJ INDYWIDUALNY ● ROZWÓJ LIDERÓW

Rozwój indywidualny Rozwój Liderów

M.in.:
● Określenie mocnych, słabych stron oraz predyspozycji
● Tworzenie osobnych raportów dedykowanych liderom
● Przewidzenie zachowania w normalnych warunkach oraz zachowania w stresie
● Określenie kierunków rozwoju dla pracownika
● Określenie sposobu pracy z konkretnym pracownikiem
Mentoring

ROZWÓJ ZESPOŁU/GRUPOWY

Rozwój Zespołu/Grupowy

Wzrost efektywności zespołu
Relacje grupowe
Silne i słabe strony zespołu oraz sposobu jego działania
Kierunki rozwoju zespołu
Szanse i zagrożenia dla zespołu
Mentoring

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM ● ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ

Zarządzanie Zespołem / Zarządzanie Organizacją

Właściwe ułożenie relacji, organizacji i sposobów zarządzania zespołem
Wzrost efektywności pracowników/zespołu/organizacji
Zmniejszenie czasu potrzebnego na wykonywanie tych samych czynności
Wzrost zadowolenia z pracy u pracowników/menedżerów
Filozofia Kaizen (Metoda Małych Kroków;
KAIZEN = dosł. "Dobra Zmiana")
Zarządzanie Sytuacyjne
Zarządzanie Jednominutowe
Zarządzanie Systemowe i Strategiczne
Zarządzanie zmianą/Sytuacje problemowe i problemy
Lean Managment
Mentoring

MARKETING

Marketing

● Analizy eksperckie
● Strategie biznesowe
● Marketing, promocja
● Marketing Internetowy
● Druk materiałów
● Mentoring

Krzysztof Polipowski

Czego używam w pracy:


harrison_assessments

HARRISON ASSESSMENTS

 

● Zaawansowane kwestionariusze psychologiczne badające m.in. predyspozycje, kwalifikacje, mocne strony, cechy liderskie, zachowania w stresie... ● Badamy 175 cech osobowości ● Ponad 6 500 stanowisk w postaci gotowych formuł ● Kwestionariusze predyspozycji zawodowych ● Kwestionariusze zachowań w warunkach normalnych i w stresie ● Kwestionariusze predyspozycji liderskich ● Określanie mocnych i słabych cech ● Określanie kierunków rozwoju dla osób ● Raporty zespołowe

kaizen-male-kroki

Filozofia KAIZEN Metoda Małych Kroków

KAIZEN, to dosłownie "dobra zmiana". Osiąganie celów i marzeń - zawsze, wszędzie, dla każdego i dla każdej organizacji. Wystarczą małe zmiany.

● Dobra zmiana ● Zmiana małymi krokami ● Wykluczenie oporu przed zmianą ● Zastosowanie praktycznie wszędzie: w rozwoju osobistym, w terapiach/psychoterapii, w organizacjach... ● Wypracowywanie nawyków, pokonywanie nałogów, osiąganie celów i marzeń

jin-jang

Filozofia JIN-JANG Teoria PARADOKSU (Harrison Assessment)

Filozofia i teoria oparta na przeciwieństwach, przy założeniu (w odniesieniu do psychologii), że każdy ma w sobie obie przeciwstawne cechy, a przeciwieństwa w nas samych nie wykluczają się tylko uzupełniają

Wewnętrzne przeciwne/opozycyjne cechy: ● Nie wykluczają się ● Wspierają się i tworzą pełnię osobowości


Zarzadzanie Sytuacyjne

Zarządzanie Sytuacyjne SL II Sytuacyjne Przywództwo Zespołowe

Koncepcja integrująca

● Zarządzanie sytuacyjne ● Style przywództwa ● Empowerment - współpraca dla wyników ● Właściwa misja, wizja, wartości ● Sytuacyjne Przywództwo Zespołowe ● Zarządzanie zmianą ● Przywództwo służebne ● Menedżer jako mentor i nauczyciel ● Rozwijanie kompetencji i zaangażowania (w połączeniu z Jednominutowym Zarządzaniem)

Jednominutowe zarzadzanie

Jednominutowe Zarządzanie

● Jednominutowy Menedżer ● Jednominutowe cele, pochwały i reprymendy ● Aktywatory, zachowania, konsekwencje ● Zarządzanie najlepszymi pracownikami ● Dynamika grupy ● Rozwijanie kompetencji i zaangażowania (w połączeniu z Zarządzaniem Sytuacyjnym) ● Zarządzanie problemami. Oddawanie problemów ich właścicielom ● Stres, wydajność, motywacja, identyfikowanie zagrożeń, efekt domino - zarządzanie w kryzysie ● Zarządzanie zmianą ● Równowaga między pracą i życiem

lean managment

Lean Managment

czyli japońska droga do sukcesu

● KAIZEN - dobra zmiana małymi krokami ● TQM - zarządzanie kompleksową jakością ● 5S Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke, czyli: Sortowanie, Systematyka, Sprzątanie, Standaryzacja, Samodyscyplina ● Standaryzacja pracy - opracowanie i wdrożenie procedur opisujących najprostszy i najbardziej efektywny sposób wykonywania danej czynności ● TPM - kompleksowe produktywne utrzymanie ruchu ● Program sugestii pracowniczych ● Zarządzanie wizualne - prezentowanie w przejrzysty i czytelny sposób procesów ● Tablica kamishibai, tablica wyników


Zarządzanie Systemowe i Strategiczne

Zarządzanie Systemowe i Strategiczne

● Zarządzanie wg Formuły 4E ● Rozszerzona Formuła 7S ● Rozwijanie kompetencji menedżerskich ● Zarządzanie czasem ● Metody Koordynacji, integracji ● Analizy SWOT ● Analizy portfelowe ● Wskaźniki marketingowe ● Zarządzanie marką

Zarządzanie zmiana

Zarządzanie Zmianą Sytuacje problemowe i problemy

 

● Strategie zarządzania zmianą ● Sposoby radzenia sobie z problemami ● Podejście Analityczno-Diagnostyczne ● Diagram Ości (Diagram Ishikawy) (Analizo przyczynowo-skutkowa) ● Burze mózgów ● Planowanie wdrożenia zmiany

Tresura Matrixa

Tresura Matrixa

 

● Odkryj swoje cele, pragnienia i marzenia ● Żyj w zgodzie ze sobą, z tym co czujesz, ze swoimi emocjami ● Odnajdź swoje wewnętrzne dziecko, poczuj, co czuje i zaopiekuj się nim

● Miłość, Odwaga, Wiara, Akceptacja, Słuchanie siebie, Podążanie za sobą
O mnie

 

Krzysztof Polipowski KRZYSZTOF POLIPOWSKI

 


Na co dzień


● Certyfikowany konsultant Harrison Assessments ● Konsultant i strateg biznesowy ● Supporter - zarówno w zespole, jak i w roli menedżera ● Sitinger Tresury Matrixa

Prowadzę Agencję Biznesową - BiznesUp.Academy opartą na współpracy z wieloma freelancerami, drukarniami, agencjami reklamowymi, marketingowymi czy interaktywnymi

Czym się zajmuję


● Poszukiwanie silnych stron ● Rozwój talentów ● Odkrywanie osobistych motywacji i celów ● Rozwój osobowości ● Nadawanie kierunku organizacji ● Rozwój organizacji w zakresie marketingu, zarządzania i organizacji ● Budowanie skutecznych zespołów ● Rekrutacja ● Doradztwo zawodowe

Wykształcenie formalne


ASBIRO Alternatywna Szkoła Biznesu i Rozwoju Osobowego studia/kurs biznesowy

Akademia Leona Koźmińskiego Marketing Internetowy - studia podyplomowe Marketing i Zarządzanie - studia podyplomowe Politechnika Łódzka Inżynieria i Marketing Tekstyliów - studia magisterskie inżynierskie

Krzysztof Polipowski

 

O mojej największej pasji


 

Przede wszystkim pasjonuję się ludźmi. Ich zachowaniami, relacjami, reakcjami... Lubię ludzi, lubię z nich czerpać siłę, energię, inspirację, ale też lubię gdy oni biorą to samo ode mnie. W naturalny sposób zainteresowałem się więc psychologią, funkcjonowaniem umysłu, jego wpływem na otoczenie, czy tego, w jaki sposób można na niego wpłynąć. Krok dalej było zainteresowanie się zarządzaniem, które obecnie bazuje właśnie na psychologii i skutecznym oddziaływaniu na ludzi. Pasjonuje mnie docieranie do tego, co ludzie chcą robić i do czego mają predyspozycje, a następnie ukierunkowywanie ich właśnie w tą stronę wiedząc, że będą bardziej efektywni, będą lepsi dla siebie, będą lepsi dla innych. Pasjonuje mnie także jak z grupki niezgranych ludzi zbudować rewelacyjnie funkcjonujący zespół, w którym jednocześnie należy nałożyć indywidualne cechy i predyspozycje poszczególnych osób, uwzględnić wzajemne relacje i sposoby działania i wreszcie odnieść to do ogólnej wizji, misji organizacji, właścicieli, menedżerów czy innych interesariuszy mających decydujący wpływ w danym obszarze.

 

"Jeśli czegoś pragniesz - sięgnij po to!"

Jacek Walkiewicz    
Słów kilka więcej...

"Nawet najdłuższa podróż zaczyna się od jednego kroku"

Lao Cy


 

Moje założenia na życie dla samego siebie:

 

● Żyj w zgodzie ze sobą ● Słuchaj siebie

● Ufaj sobie ● Bądź odważny ● Angażuj się ● Wierz ● Akceptuj ● Bierz odpowiedzialność ● Stawiaj granice ● Chroń siebie ● Bądź wytrwały ● Kochaj ● Bądź wdzięczny ● Szanuj ● Doceniaj ● Bądź uczciwy ● Bądź lojalny ● Żyj świadomie ● Miej marzenia

Krzysztof Polipowski

"Celem nie jest bycie lepszym od kogoś innego, lecz bycie lepszym od tego, kim samemu było się wcześniej"

Dalajlama XIV

Kontakt


Kontakt do mnie:


 •  

  728 377 375

 •  

  kontakt@krzysztofpolipowski.pl

 •  

  www.krzysztofpolipowski.pl

 •  

  www.biznesup.academy

  Agencja Biznesowa bazująca na współpracy i kooperacji z innymi firmami oraz specjalistami/freelancerami. Strategiczno-reklamowa część firmy.
 •  

  www.arteris.pl

  Techniczna część firmy - programowanie, grafika, serwery, archiwa cyfrowe/digitalizacja.
 •  

  Centrum Dowodzenia: Zgierz

   
Napisz do mnie:

Imię i nazwisko: (wymagane)

Adres e-mail: (wymagane)

Telefon:

Temat:

Treść wiadomości:

Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883) oraz na przekazanie mi informacji handlowej środkami komunikacji elektronicznej (jeśli tego dotyczy zapytanie) zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz 1204 ze zm.).

BIURA:


Łódź ul. Rzgowska 17A, bud. A, pok. 122 (Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności)

Łódź ul. Matejki 34a, pok. 25 (Uniwersytet Łódzki)

Łódź ul. Sienkiewicza 9, pok. 03 (Społeczna Akademia Nauk)

Warszawa ul. Noakowskiego 18/20 - klatka C (Politechnika Warszawska)

Poznań ul. Półwiejska 32 (Stary Browar)

Kraków ul. prof. S. Łojasiewicza 6 (Uniwersytet Jagielloński)